2018 odpady harmonogram 

Zasady gospodarki odpadami regulują następujące akty prawne i regulaminy: