Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie

NAZWA  Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Niedźwiadzie
ADRES Niedźwiada Kolonia 42
21-104 Niedźwiada
gszafranska 533
TEL/FAX (81)8512529
E-MAIL Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WWW http://gimnazjum.niedzwiada.pl
KADRA
22 nauczycieli
8 pracowników obsługi
UCZNIOWIE
239 uczniów w 12 klasach
DYREKTOR Grażyna Szafrańska

 

Publiczne Gimnazjum w Niedźwiadzie powstało w wyniku reformy systemu oświaty, a swoją działalność rozpoczęło 1 września 1999 r. Samorząd Gminy Niedźwiada zdecydował o lokalizacji tej nowej placówki w centrum gminy, w budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie. Jednocześnie podjęto prace przy budowie nowego obiektu, który zabezpieczyłby rosnące potrzeby lokalowe (w pierwszym roku szkolnym 4 klasy, w następnym 8, a w kolejnym 12). Prace przebiegały tak sprawnie, że 1 września 2000 r. odbyła się w szkole Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Nowo otwarty budynek cieszył swoją przestronnością i funkcjonalnością, nowoczesnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi. Szkoła szczyci się też pracownią komputerową z dostępem do internetu i centrum multimedialnym, siłownią, ścieżką zdrowia, stołówką i 12 salami przystosowanymi do nauczania poszczególnych przedmiotów: geografii, matematyki, fizyki i chemii, historii, biologii, plastyki, języków: polskiego oraz niemieckiego i angielskiego. Dobre warunki do właściwego przebiegu procesu edukacyjnego szkoła zawdzięcza Wójtowi i Samorządowi Gminy Niedźwiada oraz Rodzicom. Uczniowie są dowożeni na zajęcia lekcyjne z poszczególnych miejscowości. W październiku 1999 roku szkoła otrzymała, jako jedna z nielicznych placówek, gimbusa. Nie zabezpiecza on jednak naszych potrzeb transportowych, stąd Urząd Gminy podjął współpracę z prywatnymi przewoźnikami. Gimnazjum funkcjonuje zgodnie z przyjętą wizją szkoły. Podmiotem działania uczyniło ucznia, dla którego obok zajęć obowiązkowych przygotowało bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Może on rozwijać swoje zainteresowania w kołach: polonistycznym, matematycznym, historycznym, chemicznym, ekologicznym, plastycznym, teatralnym, informatycznym, języków obcych. Kształci się go z myślą o sprawnym funkcjonowaniu w Unii Europejskiej, a chętni uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na oddzielnych lekcjach poświęconych integracji europejskiej. Szkoła realizuje projekty unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Kapitał Ludzki”. Uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. Biorą udział w konkursach przedmiotowych, osiągając limit punktów umożliwiający start w następnym etapie. Tradycją stały się też wewnątrzszkolne konkursy recytatorskie i ortograficzne, które wyzwalają w uczniach zdrową rywalizację. Żaden z naszych uczniów nie pozostaje bez pomocy w razie trudności edukacyjnych, ekonomicznych czy psychologiczno-pedagogicznych. Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów wiodących, oferuje pomoc pedagoga szkolnego, współpracuje z OPS, aby zabezpieczyć swoich wychowanków przed trudnościami ekonomicznymi. Od trzech lat działa też Szkolny Klub Wolontariatu, który nie tylko rozwija przedsiębiorczość, ale też pozyskanymi środkami obdarowuje najbardziej potrzebujących. Z uczniami pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna (22 osoby), spośród której znaczna część ukończyła także studia podyplomowe. Wszyscy mają przygotowanie pedagogiczne, a mimo to podejmują dokształcanie w różnym zakresie, aby nawiązywać coraz lepszy kontakt z młodzieżą. Szkoła prowadzi także zajęcia profilaktyczne ,,Spójrz inaczej", ,,Program przeciwdziałania agresji". Efektem współpracy wszystkich pracowników szkoły będzie wykształcony, dostosowany społecznie absolwent, który sprosta oczekiwaniom rynku pracy i sprawdzi się w pełnieniu ról społecznych.

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka