Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

...

Serdecznie zapraszam na V Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz.

...

Uprzejmie zapraszam na VI posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które

...

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

...

Serdecznie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 30 kwietnia 2019 roku

...