Drukuj

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej:

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Pieniądze wypłacane będą w terminach:

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wójt

(-) Marek Kubik