Drukuj

Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. pracami komisji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji.

 Do zadań komisji należy:
 W kadencji 2018-2023 powołane zostały komisje:

Skład Komisji Rewizyjnej

  1.  

Skład Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1.  

Skład Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa

  1.