Szanowni Państwo        

Działając na podstawie Uchwały nr XXII/138/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 29

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

...

Informuję, że w przeprowadzonym 31 marca 2017 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r.

...

Informujemy, że Gmina Niedźwiada zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej

...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

...

W dniach 7 i 8 kwietnia 2017 r. Gmina Niedźwiada organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego

...

Firma Euro-Forum Marek Gudków na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt pn. "Mój

...

XXIV Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się 24 marca 2017r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy

...

XXV wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego,

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 170305_babskie_spotkanie

...