Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES zaprasza kobiety powyżej 18 r. ż. z terenu

...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje

...

W okresie od 15 marca do 15 maja, w każdy wtorek, w godzinach 7:30 - 15:30, doradcy LODR w Końskowoli

...

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 170311_spotkanie_wielkopostne

...

21 marca 2017 r. w godz. 9:00 - 12:00 Medica zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

170321 mamografia 1024

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

...

"Sypią kary za kury" - pod takim tytułem Wspólnota lubartowska z dnia 7 marca 2017 r.

...

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy o charakterze

...

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie

...
JEŚLI JESTEŚ PRODUCENTEM EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI LUB TWÓRCĄ LUDOWYM I JESTEŚ ZAINTERESOWANY
...