Uprzejmie zawiadamiamy, żeXVI wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

...

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym gminy, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne,

...