Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ogłasza nabory wniosków na wsparcie operacji:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia od 20 listopada 2017 r. do 08 grudnia 2017 r.
Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.