Drukuj

aPyla19 sierpnia 2021 r. pożegnaliśmy naszego kolegę Andrzeja Pyłę. Andrzej zmarł nagle 16 sierpnia. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszej gminy, był aktywnym strażakiem ochotnikiem. Z racji wykonywanych zadań, można powiedzieć, że na terenie gminy mało jest osób, które go nie znały.

W ostatniej drodze oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół towarzyszyli mu pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Druhowie strażacy z jednostek OSP, oraz wielu mieszkańców gminy.

Cześć jego pamięci.