Polecamy
BIP
OPS
Gminna Biblioteka Publiczna LGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 1923770
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Otwarcie sezonu nad zalewem w Pałecznicy

140503 palecznica

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), posiadające siedzibę na terenie Gminy Niedźwiada oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – "Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych".

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybrana 1 osoba wchodząca w skład komisji. Zostanie ona bezpośrednio poinformowana o wyborze, nie później niż do dnia 6 maja 2014 r.

Proszę o nadsyłanie swoich zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABORU

Formularz zgłoszenia

 

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Niedżwiada

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na zadanie pn. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Termin składania ofert upływa 6 maja 2014 r. o godz. 15:00. Datę otwarcia kopert z ofertami wyznacza się na dzień 7 maja 2014 r. godz. 9:00.

 

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

urna 190Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku będą przyjmowane (wg zasad określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych M.P. Nr 30 poz. 345) do dnia 2 maja 2014 r. w dniach i godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Niedźwiada.

Wójt         

(-)Janusz Marzęda

Formularz zgłoszenia

 

Wielkopostne Spotkanie w Górce Lubartowskiej

140315 spotkanie wielkopostne 77015 marca br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lubartowskiej odbyło się doroczne, szóste z kolei, Spotkanie Wielkopostne przygotowane przez Zespół Śpiewaczy „Górczanki” przy finansowej i organizacyjnej pomocy Gminy Niedźwiada. Z wielką przyjemnością gościliśmy m.in. Marię Kozioł i Urszulę Sławecką z Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Krzysztofa Paśnika – przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Grażynę Piaseczną – Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie oraz zespoły śpiewacze z Baranowa, Ostrowa Lubelskiego, Ostrówka, Brzeźnicy Bychawskiej, Zabiela i Tarła.

Marszałek Województwa Lubelskiego – nie mogąc uczestniczyć w spotkaniu – wystosował list okolicznościowy.

Wójt Janusz Marzęda, nawiązując do nieodległego Dnia Kobiet, złożył wszystkim kobietom serdeczne życzenia i symboliczny bukiet kwiatów na ręce Krystyny Wiśniewskiej - Kierownika Zespołu „Górczanki”.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej. Następnie w koncercie pieśni wielkopostnych wystąpiły wszystkie obecne zespoły oraz Bernarda Kwiatek z Ostrówka (solo) we wzruszającej pieśni „Spójrz, ach spójrz”.

Spotkaniu towarzyszył kiermasz palm wielkanocnych.

Fotogaleria

 

Ogłosznie o przetargu

przetargWójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niedźwiada (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2611 z dnia 25 października 2011 r.) oraz uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, II piętro, pok. 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 17 kwietnia 2014 r. na rachunek Urzędu Gminy Niedźwiada nr: 50 8042 0006 0710 0840 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Parczewie, z zapisem na dowodzie wpłaty „Wadium – miejscowość, działka nr ...........”.

Pozostałe warunki przetargu oraz wykaz działek wraz z cenami wywoławczymi i wysokością wadium znajdują się w załączniku.

Załącznik

 

Bezpłatne szkolenia komputerowe i językowe

inf. o szkoleniach OGŁOSZENIE

 

Babskie spotkania w Niedźwiadzie

W dniu 8 marca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Niedźwiadzie odbyło się seminarium pt. "Jak Cię widzą tak Cię piszą czyli wizerunek jako pierwszy krok do aktywności", zorganizowane przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa myśl – wspólne działanie".

Było to wyjątkowe wydarzenie nie tylko z powodu Dnia Kobiet ale również ogromnej liczby uczestników (blisko 300 osób).

Podczas seminarium miała miejsce inauguracja działalności Klubu Kobiet Aktywnych z gminy Niedźwiada. Klub liczy około 60 członkiń, które chcą być aktywne nie tylko na forum zawodowym i społecznym ale również chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Niedźwiada Pan Janusz Marzęda, który pogratulował inicjatywy utworzenia Klubu Kobiet Aktywnych w gminie Niedźwiada oraz złożył wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Program seminarium obejmował: panel dyskusyjny "Wizerunek jako pierwszy krok do aktywności", warsztaty: wystąpień publicznych, projektowania i tworzenia biżuterii z kamieni oraz filcowania oraz prezentację rękodzieła artystycznego. Każda z uczestniczek seminarium mogła skorzystać z indywidualnych porad w zakresie: wizażu, stylizacji, braffitingu, zabiegów kosmetycznych czy makijażu.

Członkinie Klubu Kobiet Aktywnych przygotowały wyjątkowo smaczny poczestunek.

Seminarium uświetnił recital Anny Sokołek, uczestniczki programu The Voice of Poland.

Spotkanie przebiegało we wspaniałej, pełnej pozytywnej energii atmosferze.

Fotogaleria

 
Na skróty

wybory

przedsiebiorcy

formularze

srodowisko

kryzysowe

fundusze

szkolenia

hotspot

profilaktyka