Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2118571
Naszą witrynę przegląda teraz 168 gości 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Wójtem Gminy Niedźwiada został Janusz Marzęda, uzyskał 64% głosów.

Skład Rady Gminy Niedźwiada VII Kadencji

 1. Okręg wyborczy nr 1 Brzeźnica Leśna - Maria Listosz

 2. Okręg wyborczy nr 2 Niedźwiada – Tomasz Wiącek

 3. Okręg wyborczy nr 3 Niedźwiada – Kolonia – Sławomir Denka

 4. Okręg wyborczy nr 4 Berejów - Witold Mitura

 5. Okręg wyborczy nr 5 Brzeźnica Bychawska – Jolanta Jakubowska

 6. Okręg wyborczy nr 6 Brzeźnica Bychawska – Kolonia – Sławomir Greguła

 7. Okręg wyborczy nr 7 Zabiele – Jan Pękala

 8. Okręg wyborczy nr 8 Tarło – Stanisław Okólski

 9. Okręg wyborczy nr 9 Tarło Kolonia – Danuta Woźniak

 10. Okręg wyborczy nr 10 Pałecznica (od nr 1 do nr 124 ) - Henryk Budzyński

 11. Okręg wyborczy nr 11 Pałecznica (od nr 125A do końca) - Monika Gąsior

 12. Okręg wyborczy nr 12 Pałecznica - Kolonia, Klementynów – Andrzej Tchórz

 13. Okręg wyborczy nr 13 Brzeźnica Książęca – Mariola Krupa

 14. Okręg wyborczy nr 14 Brzeźnica Książęca – Kolonia – Krystyna Chmielewska

 15. Okręg wyborczy nr 15 Górka lubartowska – Jerzy Szczęch

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory Samorządowe 2014.

 

Fitness Park w Górce Lubartowskiej

FitnessPark 1W Górce Lubartowskiej obok budynku Szkoły Podstawowej wybudowany został „Fitness Park”- obiekt małej infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Fundusze na budowę parku pozyskało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Górka Lubartowska „Wspólne Marzenia” w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW.

Strona stowarzyszenia

 

Kolektory słoneczne - informacja dotycząca wpłat zaliczki

W związku z dużą ilością osób zainteresowanych projektem i spowodowaną tym przedłużoną oceną informuję, że przesuwamy termin wpłat pierwszej raty zaliczki do 20 listopada 2014 r.

Proszę również nie wpłacać zaliczek przed odebraniem umowy i przygotowanego do niej dowodu wpłaty. Na dowodzie wpłaty będzie wpisany tytuł wpłaty, który pozwoli nam zidentyfikować wpłacającego.

 

Ulotki dotyczące zestawów solarnych

W związku z pojawieniem się na terenie Gminy Niedźwiada niżej przedstawionych ulotek informuję, że planowane spotkanie nie jest związane z realizacją projektu „Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada".

Urząd Gminy Niedźwiada udostępnia firmie PROMAG Sp. z o. o. jedynie lokal, a obecność na spotkaniu NIE JEST OBOWIĄZKOWA!

Ulotka ProMag

 

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada (I piętro) lub przesłać do dnia 20 listopada 2014 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada – Kolonia 43, 21 – 104 Niedźwiada. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wymaganych kwalifikacjach i dokumentach aplikacyjnych oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem http://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji gminy Niedźwiada

 

 http://goo.gl/AjsY8k

 

XIII Dzień Seniora

 DSC7484 18 października już po raz trzynasty odbyły się gminne obchody Dnia Seniora, tym razem w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej. Na spotkanie zaproszeni zostali seniorzy, przedstawiciele samorządów oraz jednostek organizacyjnych pracujących dla mieszkańców Gminy. Gości powitała dyrektor szkoły - Anna Krupa, po czym głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Janusz Marzęda, który złożył seniorom i seniorkom życzenia, a na ręce jednej z najstarszych przekazał symboliczny bukiet kwiatów. Życzenia i gratulacje złożył również inni goście w tym Starosta Lubartowski Fryderyk Puła. Po wystąpieniach i odśpiewania tradycyjnego Sto Lat, nastąpiły artystyczne występy zespołów śpiewaczych działających na terenie Gminy oraz występ dziecięcego zespołu "Promyki". Dla wszystkich gości, pracownicy szkoły przygotowali poczęstunek, a dzieci szkolne okolicznościowe upominki. Spotkanie zakończyło się rozmowami przy stole i tańcami przy akompaniamencie Zespołu SENDER.

 

Wykluczenie cyfrowe - realizacja

Trwa realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Niedźwiada". Od dwóch tygodni wykonywane są przyłącza internetowe - do dnia dzisiejszego wykonano ok. 30%, a od 15 października prowadzone są szkolenia. Szkolenia prowadzone są w pracowniach komputerowych Gimnazjum w Niedźwiadzie, Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej. Pierwsza 10 osobowa grupa zakończy szkolenie już w dniu dzisiejszym.

Uczestnictwo w szkoleniu jest - zgodnie z regulaminem projektu - warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia w postaci zestawu komputerowego z przyłączeniem do internetu. Odmowa udziału w szkoleniu jest równoznaczna z wykluczeniem z projektu.

Lada dzień spodziewamy się dostawy zestawów komputerowych. Będą to komputery stacjonarne marki HewletPackard w zmniejszonych obudowach - dzięki czemu mogą być ustawione w pozycji poziomej także na biurku, monitory o przekątnej ekranu 20" oraz oczywiście klawiatury i myszki. Montaż zestawów u mieszkańców może rozpocząć się już w październiku.

Koordynator Projektu

Andrzej Bojan    

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka