Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2096563
Naszą witrynę przegląda teraz 150 gości 

Wyniki konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji gminy Niedźwiada

 

 http://goo.gl/AjsY8k

 

Kolektory słoneczne - realizujemy projekt

Informuję, że będziemy realizować projekt "Energia odnawialna szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Niedźwiada". W ramach projektu przewidziane jest 85% dofinansowanie instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Na początku października br. otrzymaliśmy informację, że Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wybraniu naszego projektu do dofinansowania w ramach Działania 6.2 - Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Projekt zakłada montaż instalacji solarnych na terenie gminy.

Chęć uczestnictwa w projekcie przygotowywanym na początku 2012 roku, w wymaganym przez nas terminie, zgłosiło 302 mieszkańców. Osoby te zostały ujęte w projekcie i jeżeli nie będzie przeszkód natury formalno-prawnej, mogą podpisać stosowne dokumenty i wziąć w nim udział. Deklaracje i ankiety kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców, która złożyła te deklaracje i ankiety po terminie, będą również włączone do projektu i docelowo projekt obejmie grupę 330 osób.

Z uwagi na to, że część mieszkańców, którzy nie chcieli lub nie mogli czekać na pozytywną decyzję Zarządu Województwa o dofinansowaniu , mogła wykonać tego typu instalację ze środków własnych lub z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i w związku z tym muszą zostać wykluczeni z projektu, istnieje szansa włączenia do projektu dodatkowych osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub chcące dołączyć do projektu, proszone są o wypełnienie i podpisanie umów oraz wypełnienie ankiety (do pobrania poniżej lub w dostępne w Urzędzie Gminy) i złożenie do Urzędu Gminy pok. 19 lub 17, II piętro w terminie do 31 października br.

W sprawie projektu można kontaktować się telefonicznie pod numer 814653601, 818512889, kom. 797607729, lub osobiście, pok. nr 19.

 

Harmonogram działań.

do 31 października - podpisanie umów z mieszkańcami.

do 15 listopada - wpłata pierwszej części zaliczki w wysokości 500 zł.

do 31 grudnia - wpłata drugiej części zaliczki w wysokości zależnej od wielkości instalacji - od 1200 zł do 2200 zł i złożenie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszenie przetargu na wykonanie.

Przewidywane koszty.

Instalacja solarna dla 1 do 4 osób (dwa panele) 1700 zł.

Instalacja solarna dla 5 do 8 osób (trzy panele) 2200 zł.

Instalacja solarna dla ponad 8 osób (cztery panle) 2700 zł.

Załączniki:

Umowa z mieszkańcami

Umowa użyczenia nieruchomości

Ankieta do programu funkcjonalno-użytkowego

Koordynator projektu

Andrzej Bojan     

 

 

XXXV sesja Rady Gminy

radaZawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

 

XIII Dzień Seniora

 DSC7484 18 października już po raz trzynasty odbyły się gminne obchody Dnia Seniora, tym razem w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej. Na spotkanie zaproszeni zostali seniorzy, przedstawiciele samorządów oraz jednostek organizacyjnych pracujących dla mieszkańców Gminy. Gości powitała dyrektor szkoły - Anna Krupa, po czym głos zabrał gospodarz uroczystości Wójt Janusz Marzęda, który złożył seniorom i seniorkom życzenia, a na ręce jednej z najstarszych przekazał symboliczny bukiet kwiatów. Życzenia i gratulacje złożył również inni goście w tym Starosta Lubartowski Fryderyk Puła. Po wystąpieniach i odśpiewania tradycyjnego Sto Lat, nastąpiły artystyczne występy zespołów śpiewaczych działających na terenie Gminy oraz występ dziecięcego zespołu "Promyki". Dla wszystkich gości, pracownicy szkoły przygotowali poczęstunek, a dzieci szkolne okolicznościowe upominki. Spotkanie zakończyło się rozmowami przy stole i tańcami przy akompaniamencie Zespołu SENDER.

 

Wykluczenie cyfrowe - realizacja

Trwa realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Niedźwiada". Od dwóch tygodni wykonywane są przyłącza internetowe - do dnia dzisiejszego wykonano ok. 30%, a od 15 października prowadzone są szkolenia. Szkolenia prowadzone są w pracowniach komputerowych Gimnazjum w Niedźwiadzie, Szkoły Podstawowej w Pałecznicy oraz Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej. Pierwsza 10 osobowa grupa zakończy szkolenie już w dniu dzisiejszym.

Uczestnictwo w szkoleniu jest - zgodnie z regulaminem projektu - warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia w postaci zestawu komputerowego z przyłączeniem do internetu. Odmowa udziału w szkoleniu jest równoznaczna z wykluczeniem z projektu.

Lada dzień spodziewamy się dostawy zestawów komputerowych. Będą to komputery stacjonarne marki HewletPackard w zmniejszonych obudowach - dzięki czemu mogą być ustawione w pozycji poziomej także na biurku, monitory o przekątnej ekranu 20" oraz oczywiście klawiatury i myszki. Montaż zestawów u mieszkańców może rozpocząć się już w październiku.

Koordynator Projektu

Andrzej Bojan    

 

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Niedźwiada

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje rozpoczną się 15 października 2014 roku i zakończą się 25 października 2014 roku. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie.

 

Pełna treść zarządzenia, projekt programu współpracy i formularz uwag znajdują się na stronie BIP.

 

Wykluczenie cyfrowe - podpisanie umów na realizację

Informuję, że rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Niedźwiada".

W dniu 11 września 2014 r. podpisane zostały umowy na realizację projektu. W realizacji projektu biorą udział 3 firmy. Dostawca komputerów i oprogramowania "DECSOFT" z Warszawy, organizator szkoleń "ITERUM" z Lublina oraz firma montująca urządzenia dostępowe do internetu, instalująca komputery i świadcząca usługi wsparcia technicznego "INTERDUO" z Lubartowa.

Dostawy szkolenia i podłączanie komputerów w domach zakończą się w grudniu br. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, będzie możliwość przyłączenia 6 dodatkowych użytkowników z listy rezerwowej. Dodatkowe przyłączenia i dostawy  planowane są na początku 2015 r.

Koordynator projektu

Andrzej Bojan     

 

Dożynki Wojewódzkie - Niemce 2014

dozynki niemce front14 września w Niemcach odbyło się Wojewódzkie Święto Plonów. Powiat lubartowski reprezentowany był przez Gminę Lubartów i Gminę Niedźwiada. Wieniec z Górki Lubartowskiej, który  zajął 1 miejsce na dożynkach powiatowych w Lubartowie, powtórzył sukces w Niemcach zajmując 3 miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych. Tak wysoka lokata jest potwierdzeniem kunsztu artystycznego kobiet z Górki Lubartowskiej.

 

Więcej…

 

Dożynki Powiatowe - Lubartów 2014

DSCF1816W niedzielę 7 września na placu przed Pałacem Sanguszków (siedzibą Starostwa Powiatowego) w Lubartowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Gospodarzami dożynek był: Fryderyk Puła – Starosta Powiatu Lubartowskiego.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00, Mszą św. celebrowaną przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego w Bazylice Św. Anny w Lubartowie. Po Mszy św. korowód dożynkowy udał się procesyjnie na miejsce uroczystości.

Więcej…

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka