Polecamy
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2459102
Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 

Prezentacja wyników badań geologicznych

Dnia 27 listopada 2015 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Niedźwiada pok. nr 16 (sala narad)

Firma STELLARIUM Sp. z o.o. organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Niedźwiada , w celu zaprezentowania wyników badań geologicznych, które przeprowadziła w 2015 roku na terenie Gminy, a także przedstawienia planów na przyszłość i omówienia zasad współpracy z Gminą w realizacji projektu, który może wpłynąć na korzystne zmiany infrastrukturalne oraz znacząco zasilić budżet.

W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. :

 • Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, Dziekan Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, który pełni w naszym projekcie funkcję KOMPETENT PERSON wg standardu JORC,

 • Dr hab. Michał Skiba z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Przewodniczący Sekcji Minerałów Ilastych Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,

 • Dr inż. Albin Zdanowski – przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który prowadzi dozór nad projektem,

 • Geolog Wojewódzki, Joanna Policha – Departament Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIEDŹWIADA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Zarządzeniem Nr OS.0050.41.2015 z dnia 9 listopada 2015 r. Wójt Gminy Niedźwiada ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Do konsultacji zaproszone były organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Niedźwiada lub na rzecz jej mieszkańców, w celu poznania ich opinii i uwag w sprawie przedstawionego do konsultacji projektu.

Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.niedzwiada.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada.

Zainteresowane konsultacjami organizacje pozarządowe miały możliwość zapoznać się z projektem i zgłaszać na jego temat pisemne uwagi w terminie od 9 do 23 listopada 2015 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście, na przygotowanym do tego formularzu.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot uprawniony do udziału w konsultacjach w wyznaczonym terminie nie złożył uwag ani opinii do projektu programu.

Plik źródłowy

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu

 

Dyżury radnych

Uprzejmie informujemy o planowanych dyżurach radnych Rady Gminy Niedźwiada z miejscowości Niedźwiada i Niedźwiada - Kolonia w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 13.00 – 15.00 w budynku Urzędu Gminy I piętro pok. nr 6.

Terminy dyżurów :

 • 25 listopada 2015 roku
 • 30 grudnia 2015 roku
 • 27 stycznia 2016 roku
 • 24 luty 2016 roku
 • 30 marca 2016 roku
 • 27 kwietnia 2016 roku
 • 25 maja 2016 roku
 • 29 czerwca 2016 roku

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) oraz uchwały Nr VIII/56/15 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości, Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości

 

11 listopada w Tarle

151111 swieto niepodleglosciNarodowe Święto Niepodległości, jedno z najważniejszych świąt w naszym kalendarzu, obchodzone jest 11 listopada w całym kraju na różne sposoby. Członkinie Zespołu "Tarłowianki" zorganizowały koncert pieśni patriotycznej dla mieszkańców Tarła i Tarła-Kolonii. Zebrane przez nie pieśni, związane z odzyskaniem niepodległości śpiewali wszyscy uczestnicy spotkania. Były też wiersze i wspomnienia spisane przez uczestników wydarzeń sprzed prawie 100 lat. W uroczystości udział wzięli również goście: Wójt z małżonką, Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy oraz Zespół Śpiewaczy "Górczanki".  Spotkanie zakończyło się przy kawie, cieście i rozmowach przy stole.

 

obywatel.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nową stronę internetową wykonaną przez Centralny Ośrodek Informatyki, traktującą o sposobie załatwiania różnych spraw urzedowych. Intencją serwisu jest poinformowanie obywateli, jak  szybko i sprawnie załatwić każdą sprawę, dlatego różne usługi publiczne zebrane są w jednym miejscu i opisane w prosty i przystępny sposób. OBYWATEL.GOV.PL to dobre źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla swoich obywateli.

 

Adres serwisu: https://obywatel.gov.pl/

 

ZIMA 2015

Zbliżający się okres zimowy ponownie przypomina nam o konieczności zabezpieczenia socjalnego osób, które we własnym zakresie nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie. Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w sposób szczególny dotykają bezdomnych, jednak nie możemy zapominać o osobach samotnych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, rodzinach wielodzietnych a zwłaszcza niezaradnych życiowo. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom naszej Gminy. Pamiętajmy zwłaszcza o osobach starszych, niepełnosprawnych, z problemami w poruszniu się, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie na terenach wiejskich, o małym zaludnieniu pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Nawet najlepsze przygotowanie nie zastąpi bowiem zwykłej ludziej czujności i wrażliwości.

Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że odpowiednio wcześnie podjęte kroki w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Rodziny i osoby samotne, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, tel.81 851 22 20, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH na terenie województwa lubelskiego

987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

INFORMACJA O MIEJSCACH NOCLEGOWYCH na terenie województwa lubelskiego

OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYMLUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Zmiana godzin pracy Poczty w Niedźwiadzie

Informuję, że od wczoraj tj. 29.10.2015 r. zmieniły się godziny pracy Urzędu Pocztowego w Niedźwiadzie.

Poczta będzie teraz czynna w godzinach:

 •   8:30 - 14:30 od poniedziałku do czwartku
 • 14:00 - 20:00 w piątki
 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ankieta dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy,

Nowy okres programowania 2014-2020 to szansa dla Gminy Niedźwiada na realizację wielu inwestycji służących dalszemu rozwojowi Gminy i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

W ramach PROW 2014-2020 Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie unijne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarstw domowych. Szacujemy, że wydatki mieszkańca, związane z udziałem w kosztach realizacji projektu wyniosą do 19% wartości inwestycji (w przypadku przyznania Gminie dofinansowania w wysokości 80% wartości inwestycji).

Ewentualne współfinansowanie inwestycji i możliwość wzięcia udziału w projekcie będzie dotyczyć jedynie działek/gospodarstw niemających możliwości przyłączenia się do istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Niedźwiada dofinansowania pochodzącego ze środków Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o wypełnienie poniższej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy (pokój nr 17), w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 81 851 28 89 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Ankieta do wypełnienia.

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka