Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2381272
Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju

150918 lsr spotkanie

 

Dożynki gminne - fotorelacja

 

Stypendia i zasiłki szkolne 2015/2016

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,

 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 456 zł netto), zaś od 1 października 2015r. - 514 zł do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż jednak do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • ciężka lub długotrwała choroba,

 • wielodzietność,

 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 • alkoholizm lub narkomania,

 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpił zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Niedźwiada.

Zasiłek szkolny może by  przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, nieżalenie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w Biurze Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Więcej informacji o stypendiach i zasiłkach szkolnych

Wnioski o przyznanie stypendium i lub zasiłku szkolnego

 

Wyprawka szkolna 2015/2016

wyprawkaBiuro Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie informuje, że do dnia 8 września 2015r. należy składać wnioski do dyrektorów szkół o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, oraz materiałów edukacyjnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów: klasy III szkoły podstawowej, klasy IV technikum oraz uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja dla rodziców dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników.

 

Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br. będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_ p14_f2.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

Adam Rychliczek    

Dyrektor ARR OT Lublin

 

Przebudowa drogi między Tarłem a Niedźwiadą

P8110021Trwa realizacja drugiej co do wielkości inwestycji drogowej spośród realizowanych w ostatnich latach. Jest nią „Przebudowa drogi gminnej Nr 112612L od km 0+000 do km 2+806 jako połączenie drogi powiatowej Nr 1553L z drogą powiatową Nr 1556L”, czyli drogi między Tarłem a Niedźwiadą.

 

 

Więcej…

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), uchwały Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchwały Nr XXXII/211/14 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu

 

15 Turniej Siatkówki Plażowej - fotorelacja

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka