Polecamy
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2552098
Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

AGRO-PARK 2016

banner www agro16 1200x450Targi Lublin S.A. serdecznie zapraszają do odwiedzenia IX edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2016, które odbędą się w dniach 5-6 marca 2016 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Targi Rolnicze AGRO-PARK to bardzo ważne i cieszące się wielką popularnością święto dedykowane branży rolniczej umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych konferencjach czy warsztatach. Wstęp na Targi jest bezpłatny!

 

Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego i studium.

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie gminy Niedźwiada wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lutego do 9 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i planu rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 3 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium i miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Wójta Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2016 r. Uwagi mogą również dotyczyć prognoz oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wyłożeniu MPZP

Obwieszczenie o wyłożeniu SUiKZP

Dokumenty podlegające wyłożeniu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy jest działka rolna o numerze ewidencyjnym 330, zlokalizowana w obrębie geodezyjnym Pałecznica-Kolonia, o powirzchni 1,1051 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Kazimiery Misiak.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do najmu.

Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57 m2, usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej  w Brzeźnicy Książęcej, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o.

Nieruchomość przeznaczona w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Grzegorza Sagana.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/26/15 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

Przedmiotem przetargu jest  działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 518/2 i powierzchni 0,25 ha, zlokalizowana w miejscowości Berejów przy lokalnej drodze polnej, w bardzo bliskiej odległości od drogi utwardzonej asfaltem relacji Tarło - Brzeźnica Bychawska.

Sąsiedztwo stanowią: grunty rolne użytkowane rolniczo, droga polna, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w dalszej odległości znajdują się działki siedliskowe zabudowane. Wzdłuż drogi asfaltowej biegnie sieć energetyczna i wodociągowa.

Działka o kształcie prostokąta użytkowana rolniczo.

Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do najmu.

Przedmiotem najmu będzie lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 31 m2 usytuowany w budynku Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej, składający się z pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i c.o. Nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz Pani Haliny Kozłowskiej.

 

 

Zebrania wiejskie w Sołectwach

Poniżej przedstawiam harmonogram zebran wiejskich w 2016 r.

Lp. SOŁECTWO DATA I GODZINA MIEJSCE

1.

Berejów

10.02.2016r. - 17:00

Świetlica, odbyło się.

2.

Brzeźnica Bychawska

25.02.2016r. - 17:00

Świetlica

3.

Brzeźnica Bychawska-Kolonia

19.02.2016r. - 17:00

Świetlica

4.

Brzeźnica Książęca

01.03.2016r. - 17:00

Świetlica/remiza OSP

5.

Brzeźnica Książęca-Kolonia

31.03.2016r. - 17:00

Świetlica

6.

Brzeźnica Leśna

03.03.2016r. - 17:00

Świetlica/remiza OSP

7.

Górka Lubartowska

12.03.2016r. - 17:00

Szkoła Podstawowa

8.

Klementynów

04.03.2016r. - 17:00

Świetlica/remiza OSP

9.

Niedźwiada

09.02.2016r. - 15:00

Urząd Gminy, odbyło się.

10.

Niedźwiada-Kolonia

11.03.2016r. - 17:00

Urząd Gminy - sala narad

11.

Pałecznica

12.02.2016r. - 17:00

Świetlica/remiza OSP

12.

Pałecznica–Kolonia

15.02.2016r. - 17:00

Sklep

13.

Tarło

02.03.2016r. - 17:00

Świetlica

14.

Tarło-Kolonia

09.03.2016r. - 17:00

Dom Ludowy

15.

Zabiele

11.02.2016r. - 17:00

Budynek po szkole, odbyło się.

16.

Zabiele-Kolonia

17.03.2016r. - 17:00

Świetlica/remiza OSP

 

Wspólne kolędowanie

 DSC342424 stycznia br. Zespół Tarłowianki zorganizował w miejscowej świetlicy spotkanie pn. „Wspólne kolędowanie”. Na spotkanie poświęcone kultywowaniu tradycji śpiewania kolęd w okresie bożonarodzeniowym zostały zaproszone zespoły z Brzeźnicy Bychawskiej, Górki Lubartowskiej i Baranowa. Oprócz zespołów we wspólnym śpiewaniu kolęd udział wzięli mieszkańcy Tarła i Tarła-Kolonii oraz władze gminy: Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, miejscowy radny i sołtysi. Główny - koncertowy repertuar zespołów stanowiły mało znane kolędy wyszperane w starych kantyczkach, jak i te nowe mało znane. Kolejna część spotkania, to wspólny śpiew dobrze wszystkim znanych kolęd, takich jak „Wśród nocnej ciszy”, czy też „Dzisiaj w Betlejem”. Świąteczną atmosferę podkreślał także przygotowany przez zespół poczęstunek, w którym prym wiodły: barszcz z uszkami, wigilijny bigos i ryby.

 

Wywóz popiołu z terenu gminy

Poniżej przedstawiam harmonogram wywozu popiołu z terenu naszej gminy w I kw 2016 r.

Miesiąc Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3
 Styczeń  - - -
 Luty  16 22 26
 Marzec  16 17 18

Obowiązuje taki sam podział na rejony jak przy pozostałych odpadach.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych i popiołu na pozostałe miesiące zostanie dostarczony mieszkańcom w późniejszym terminie.

Odpady powinny być wystawione w dniu wywozu przed godz. 700

Usługi wywozu odpadów świadczy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6

21-100 Lubartów

 

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Niedźwiada, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy, pok. nr 6, I piętro.

Opowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2016 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 29 kwietnia 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Niedźwiada lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka