Polecamy
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2615745
Naszą witrynę przegląda teraz 99 gości 

„Górczanki” skończyły 30 lat

029- DSC4269Amatorski Ludowy Zespół Artystyczny „Górczanki” z Górki Lubartowskiej obchodził w dniu 23 kwietnia 2016 roku Jubileusz 30-lecia swojej działalności. Uroczystość zainaugurowała msza święta w intencji Jubilatów w miejscowej kaplicy. Jubileusz zespołu zgromadził w Wiejskim Ośrodku Kultury liczne grono jego przyjaciół, sympatyków, sponsorów i gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m. in.: Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kazimierz Sysiak – Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego, Maria Kozioł, Maria Malessa, Urszula Sławecka, Stanisław Krzemiński – Prezes i przedstawiciele Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, Janusz Marzęda – Wójt Gminy Niedźwiada, Grażyna Szafrańska – radna Powiatu Lubartowskiego, Renata Iwaniak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Górce Lubartowskiej oraz proboszcz Parafii Tarło - Ks. Kan. Wiktor Koczwara.

Liczną grupę stanowiły zaprzyjaźnione zespoły: „Kaolinki” z Baranowa (powiat puławski), „Ostrowianki” (gmina Ostrówek), „Ostrowianki – Polesianki” z Ostrowa Lubelskiego oraz miejscowe: „Brzeźniczanki”, „Tarłowianki”, „Zabielanki”, zespół z Pałecznicy i zespół śpiewaczy z Niedźwiady.

Po wysłuchaniu wierszowanej opowieści o powstaniu i działalności zespołu oraz okolicznościowej piosenki w wykonaniu „Górczanek” wszyscy składali na ręce kierowniczki zespołu Krystyny Wiśniewskiej gratulacje, podziękowania, życzenia, kwiaty i upominki, a 100 lat śpiewano wielokrotnie. Zespoły nie dość, że życzenia układały wierszem to jeszcze składały je śpiewając. „Dobrze Wam Górczanką być”... – zaśpiewały Kaolinki i tak właśnie czuły się tego dnia „Górczanki”.

Część oficjalną uroczystości zakończył jubileuszowy występ zespołu – inscenizacja Wielkiej Soboty.

W takim dniu nie mogło zabraknąć prawdziwej biesiady, podczas której śpiewom i tańcom nie było końca.

Dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji jubileuszu, a wszystkim obecnym na uroczystości za wspaniałą atmosferę, za życzliwość i serdeczność.

 

Lista ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju zatwierdzona

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” znalazła się na liście wybranych do realizacji Lokalnej strategii Rozwoju w latach 2016-2022. Całkowity budżet na realizację wszystkich działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju ma wynieść 8 350 500,00 zł.

Uchwała Komisji ds. Wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju

 

Nabór na stanowisko pracownika ds. doradztwa, animacji lokalnej, współpracy i obsługi biura stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną  Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. doradztwa, animacji lokalnej, współpracy
i obsługi biura stowarzyszenia.

1. Wymagania wobec kandydatów:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
  • Biegła obsługa pakietu biurowego MS Office i internetu,
  • Czynne prawo jazdy kat. B wraz z posiadaniem samochodu możliwego do wykorzystania w celach służbowych.

Więcej…

 

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

160415 zrzad gminny ospW dniu 15 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Niedźwiada odbyło się ostatnie w obecnej kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Niedźwiadzie. Głównymi tematami posiedzenia były przygotowania do gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz do Zjazdu Oddziału Gminnego.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP bryg. Grzegorz Szyszko, który współpracę pomiędzy Zarządem Gminnym oraz jednostkami OSP z terenu gminy Niedźwiada ocenił bardzo wysoko. Prezes Zarządu – Wójt Gminy Janusz Marzęda na ręce członków Zarządu Gminnego złożył podziękowania dla wszystkich jednostek OSP za zaangażowanie w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie jak i na terenie powiatu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia oraz upominki.

Zjazd oddziału Gminnego ZOSP RP w Niedźwiedzie odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w strażnicy OSP Zabiele Kolonia.

 

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada na lata 2016-2023.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada na lata 2016-2023 przedstawia proponowane kierunki rozwoju gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualną sytuacją gospodarczą.

Strategia nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie zostaną wykonane w określonym terminie lecz wskazuje kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Zasadniczym jej celem jest pozyskiwanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.

Termin zgłaszania uwag i propozycji do projektu strategii do dnia 6 maja 2016 r.

Uwagi poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów można zgłaszać na udostępnionym formularzu.

Formularz dostępny jest również w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.

Formularz należy przesłać:
- w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- w wersji papierowej na podany wyżej adres Urzędu GminyNiedźwiada.

Załączniki:

projekt Strategii Rozwoju Gminy Niedźwiada na lata 2016-2023

formularz zgłaszania uwag

 

Kolejne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniach od 4 do 25 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej www.niedzwiada.pl, nastapi kolejne (trzecie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica Kolonia i Tarło na terenie Gminy Niedźwiada wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada o godz. 10:00.

Obwieszczenie Wójta

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Nr VI/41/15 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niedźwiada.

Przedmiotem przetargu jest Udział 7/10 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki zabudowanej budynkiem piętrowym po byłej remizie i sklepie spożywczo-przemysłowym oraz murowanym budynkiem toalety o wymiarach 3 m x 1,45 m i murowanym śmietnikiem o wymiarach 1,50 m x 1,45 m. Wszystkie budynki od kilku lat są nieużytkowane.

Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1035 zlokalizowana jest w centrum wsi Tarło-Kolonia, przy drodze asfaltowej relacji Tarło - Ostrów Lubelski.

Pełna treść ogłoszenia

 

Informacja o rozstrzygnięciu uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada

W związku z powtórnym wyłożeniem do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada, informuję, że w budynku Urzędu Gminy  pokój nr 17 (II piętro), można zapoznać się z:

  1. Rozstrzygnięciem Wójta Gminy Niedźwiada o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu studium opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Niedźwiada Nr XXXIII/160/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  2. Rozpatrzeniem przez Wójta Gminy Niedźwiada uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach miejscowości Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Górka Lubartowska, Brzeźnica Leśna, Klementynów, Pałecznica-Kolonia i Tarło, na terenie gminy Niedźwiada (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin – Niedźwiada na terenie Gminy Niedźwiada) opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Niedźwiada Nr XXIII/161/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 

Zakup koparko-ładowarki

WP 20160405 004Gmina Niedźwiada, dzięki wzorowo prowadzonej gospodarce finansowej, jak również dzięki dobrej współpracy Wójta z Radnymi, z oszczędności pozostałych z roku 2015 wynikających przede wszystkim z wykonywania zadań własnych gminy w drodze otwartej i nieograniczonej konkurencji, kupiła w dniu 04.04.2016 r. (po rzetelnej i solidnej analizie rynku wykonanej przez pracowników Urzędu, wspomaganych fachowcami w obsłudze tego typu maszyn) koparko-ładowarkę, która przysłuży się poprawie warunków życia mieszkańców, podobnie jak przyczynił się do tego kupiony przez Gminę Niedźwiada w 2011 r. przez obecnego Wójta ciągnik z beczką asenizacyjną, kosiarką bijakową i pługami do odśnieżania.

Szacuje się, że koparko-ładowarka pozwoli zaoszczędzić od 50 do 100 tysięcy w budżecie Gminy Niedźwiada w skali roku. Jej główne zadania to: odtwarzanie rowów, prace przy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wspomaganie remontów dróg gminnych oraz odśnieżanie i szeroko rozumiane prace porządkowe.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/217/14 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonych do sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży będzie 8 działek o średniej powierzchni 0,0837 ha przeznaczonych pod zabudowę letniskową, zlokalizowanych nad zalewem w Pałecznicy.

Wykaz nieruchomości

 

Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 23.03.2016 r. została podpisana umowa z firmą EKOFIRMA Przemysław Gruszka, która będzie wykonywała na terenie gminy dokumentację projektową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualnych.

Przedstawiciele wykonawcy w osobach: Przemysław Gruszka i Karol Podeszwa, odwiedzą w najbliższym czasie mieszkańców, którzy zawarli z Gminą Niedźwiada umowę na uczestnictwo w projekcie.

Informujemy także, że osoby te posiadają stosowne upoważnienie z Gminy, które zobowiązani są okazać na prośbę mieszkańca.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do dzierżawy.

Przedmiotem dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 1219 w obrębie Pałecznica o powierzchni 0,6200 ha znajdująca się na obszarze grunty orne. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Stanisława Chodkiewicza.

Wykaz nieruchomości

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka