Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2077418
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Informacja o wyniku przetargu

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) informuję, że w dniu 16 września 2014 r. o godz. 900w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, pok. 16 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada. Wyniki przetargu w załączniku poniżej.

pdfInformacja o wyniku przeatrgu

 

Dożynki Wojewódzkie - Niemce 2014

dozynki niemce front14 września w Niemcach odbyło się Wojewódzkie Święto Plonów. Powiat lubartowski reprezentowany był przez Gminę Lubartów i Gminę Niedźwiada. Wieniec z Górki Lubartowskiej, który  zajął 1 miejsce na dożynkach powiatowych w Lubartowie, powtórzył sukces w Niemcach zajmując 3 miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych. Tak wysoka lokata jest potwierdzeniem kunsztu artystycznego kobiet z Górki Lubartowskiej.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020 - konsultacje społeczne

Wójt Gminy Niedźwiada

informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

W terminie od 15 września 2014 r. do 21 września 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu strategii oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Niedźwiada dotyczących zakresu merytorycznego projektu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Niedźwiada posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020" udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.plw zakładce aktualności.

Wersję papierową projektu dokumentu strategii można będzie otrzymać do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie – Niedźwiada Kolonia 42A. Opinie i uwagi dotyczące projektu należy składać w terminie do 21 września 2014r. w formie pisemnej, wyłącznie na załączonym formularzu Ankieta konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020", która będzie dostępna do pobrania:

1/ w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.pl w zakładce aktualności,

2/ w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie - budynek wielofunkcyjny Niedźwiada Kolonia 42A.

Opinie i uwagi w sprawie projektu dokumentu strategii można przekazać:

1/ korespondencyjnie /pocztą lub osobiście/ na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42, 21-104 Niedźwiada,

2/faksem na numer: 81 8512220,

3/ pocztą elektroniczną na adres: ops@ niedzwiada.pl. W tytule e-maila zawierającego formularz ankiety proszę wpisać: Konsultacje społeczne - projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020.

Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

Projekt strategii

Ankieta

 

Dożynki Powiatowe - Lubartów 2014

DSCF1816W niedzielę 7 września na placu przed Pałacem Sanguszków (siedzibą Starostwa Powiatowego) w Lubartowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Gospodarzami dożynek był: Fryderyk Puła – Starosta Powiatu Lubartowskiego.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 11:00, Mszą św. celebrowaną przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego w Bazylice Św. Anny w Lubartowie. Po Mszy św. korowód dożynkowy udał się procesyjnie na miejsce uroczystości.

Więcej…

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Niedźwiada na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 8 wrzeaśnia  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niedźwiada.

Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

 

Rozkład jazdy szynobusów

Od 1.09 do 11.10.2014 r. obowiązuje zmieniony rozkład jazdy szynobusów.

140901 szynobusy1

140901 szynobusy2

 

Dożynki 2014

 071-IMGP785824 sierpnia br. odbyło się gminne święto plonów "Dożynki". Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie, którą celebrował proboszcz ks. Dariusz Kobiałka. Homilię wygłosił Proboszcz Parafii w Brzeźnicy Bychawskiej ks. Henryk Zdybel. Po Mszy św. korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi przemaszerował na boisko przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie, gdzie rozpoczął się oficjalny ceremoniał dożynkowy.

Więcej…

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka