Polecamy
dziennikustaw 150
monitorpolski 150
elektrdz 150
BIP
OPS
Gminna Biblioteka PublicznaLGD
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
zwiazek
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoZakład Ubezpieczeń Społecznych
Witryna Wiejska
ngo2
na wlasne konto logo
Stronę odwiedziło już
Odsłon : 2231399
Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

Nowe dowody osobiste

Od marca 2015 roku MSW rozpocznie wydawanie dowodów osobistych wg nowego wzoru. W nowych dowodach zmieni się wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpiecznia przed fałszerstwem. 

W nowych dowaodach nie będzie informacji dotyczących adresu zameldowania, wzrostu i koloru oczu. Zrezygnowano również z umieszczania na dokumencie podopisu posiadacza. Pojawi sie natomiast nowe pole - obywatelstwo.

Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie.

Ulotka informacyjna.

 

II Babskie Spotkanie - 8 marca 2015 r.

150307 babskie spotkanie

 

Bezpłatna mammografia w technice cyfrowej

150312 mammografia

 

Zaproszenie do składania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznychz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118z  późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu.

Więcej…

 

II Turniej z Cyklu Grand Prix LZS o Puchar Wójta Gminy Niedźwiada w tenisie stołowym

IMG 0051W okresie ferii zimowych w sobotę 7 lutego 2015 roku w Niedźwiadzie został rozegrany II Turniej z Cyklu Grand Prix LZS o Puchar Wójta Gminy Niedźwiada w tenisie stołowym. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami okolicznościowymi w postaci kubków z logo Gminy Niedźwiada ufundowanymi przez Wójta Gminy Niedźwiada Janusza Marzędę. Gorący posiłek i dyplomy ufundowała Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. Zawody odbyły się dzięki nieodpłatnie udostępnionej sali sportowej przez Panią Dyrektor miejscowego gimnazjum - Grażynę Szafrańską.

Więcej…

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Niedźwiada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie powierzenia ich wykonania. Zlecenie realizacji zadania wiąże się z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. Termin składania ofert upływa 2 marca 2015r. o godz. 15:00.

Zarządzenie Wójta z załącznikiem

Formularz oferty

 

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

  • - w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

  • - w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych
(86l/ha po 0,95 zł)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularz wniosku

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji gminy Niedźwiada

 

 http://goo.gl/AjsY8k

 
Na skróty

migowy

wybory

przedsiebiorcy

formularze

fundusze

srodowisko

kryzysowe

szkolenia

hotspot

profilaktyka