W zawiązku z doniesieniami dotyczącymi masowych zatruć pszczół spowodowanych stosowaniem środków ochrony roślin przypominamy o zasadach ich stosowania:

  • Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty pokryte spadzią,
  • Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym odlocie pszczół,
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół,
  • Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek,
  • Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu w szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Zgodnie z art. 76 ust. 1, pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o ośrodkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska (…), podlega karze grzywny.