Archiwum


		
			XIII Sesja Rady Gminy

XIII Sesja Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Niedźwiada w trybie nadzwyczajnym. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  4. Wolne wnioski.

  5. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek