AKTUALNOŚCI

Grafika, sala posiedzeń.

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 23 maja 2024 roku o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

Więcej
Opis alternatywny: To obrazek z tekstem w języku polskim i logotypami, informujący o współpracy kilku organizacji w projekcie społecznym. Tekst zawiera punkty dotyczące różnych aspektów szkolenia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

„Aktywna ścieżka”

Firma Cityschool Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna ścieżka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla...

Więcej
Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

Informacja dot. kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych, które powstają...

Wójt Gminy Niedźwiada informuje, że na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 oraz ust. 5a  w związku  z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

Więcej
Projekt "Daj sobie szanse"

Projekt "Daj sobie szanse"

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN" Sp. z o.o. ZAPRASZA DO UDZIAŁU w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027  pn. „Daj sobie szansę!"

Więcej
Grupa ludzi stoi w rządku w pomieszczeniu z flagami i banerem z napisem "GMINA NIEDŹWIADA".

Pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Niedźwiada

Dnia 7 maja 2024 roku o godz. 14 odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Niedźwiada. Podczas której nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik złożyli ślubowanie.

Więcej
Herb Gminy Niedźwiada przedstawiający białego niedźwiedzia trzymającego zieloną gałązkę na czerwonym tle, powyżej napis "GMINA NIEDŹWIADA".

OGŁOSZENIE

Wszystkich właścicieli gruntów położonych w miejscowościach Górka Lubartowska, Klementynów oraz Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Brzeźnica Leśna Kolonia (od terenów polotniskowych w stronę Górki...

Więcej
Opis: Grafika z okazji Dnia Strażaka, z życzeniami i podziękowaniami, z logiem straży pożarnej, płomieniami w tle oraz podpisami dwóch osób.

4 MAJ DZIEŃ STRAŻAKA

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim Druhnom i Druhom jednostek OSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej służby. Składamy na Wasze ręce wyrazy uznania za trud i...

Więcej
1 2 ... 76
Następna