Kontakty do Urzędu Gminy

URZĄD GMINY NIEDŹWIADA 
Niedźwiada-Kolonia 43,
21-104 Niedźwiada

NIP: 714-10-95-791, REGON: 000547690
tel. 81 851 20 04, fax. 81 475 31 30, e-mail: poczta@niedzwiada.pl
Pokój Osoba Telefon Adres e-mail
12 Marek Kubik
Wójt

81 851 28 78

mkubik@niedzwiada.pl
9 Małgorzata Jaksim
Zastępca Wójta, Sekretarz
81 851 20 25 mjaksim@niedzwiada.pl
21 Halina Jaksim
Skarbnik
81 851 28 86 hjaksim@niedzwiada.pl
Referat organizacyjny
10 Zdzisława Pietrzela
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
81 465 35 98 zpietrzela@niedzwiada.pl
11 Agnieszka Borzęcka
Sekretarka
81 851 20 04 poczta@niedzwiada.pl
14 Tadeusz Woźniak
Stanowisko ds. obronnych i ochrony ppoż,
Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych
81 851 22 11
508 101 061 
twozniak@niedzwiada.pl 
Referat finansowy
20 Agnieszka Bronisz
Stanowisko ds. księgowości urzędu
81 851 28 81 abronisz@niedzwiada.pl
20 Monika Wróbel
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
81 851 28 81 mwrobel@niedzwiada.pl
8 Agnieszka Wójtowicz
Stanowisko ds. podatków i opłat
81 465 35 97 awojtowicz@niedzwiada.pl
8 Edyta Żytkowska
Stanowisko ds. gospodarki finansowej
81 465 35 97 ezytkowska@niedzwiada.pl
7 Monika Stelmach wz. Katarzyna Kozdroń
Stanowisko ds. gospodarki finansowej

81 851 22 10

kkozdron@niedzwiada.pl
7 Anna Wachnik
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
81 851 22 10 awachnik@niedzwiada.pl
14 Izabela Bojan
Stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej szkół publicznych
81 851 20 42 ibojan@niedzwiada.pl
14 Beata Sobich
Stanowisko ds. płac szkół publicznych
81 851 20 42 bsobich@niedzwiada.pl
14 Aneta Walenciuk
Stanowisko ds. obsłsugi finansowo-księgowej szkół publicznych
81 851 20 42 awalenciuk@niedzwiada.pl
Referat Rozwoju Lokalnego
19 Agnieszka Kamińska
Kierownik Referatu
Koordynator ds. dostępności
81 851 20 05 akaminska@niedzwiada.pl
19 Katarzyna Jasek
Pomoc administracyjna
81 465 36 01 kjasek@niedzwiada.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
17 Tomasz Piesta
Kierownik Referatu
81 851 22 40
507 036 525
tpiesta@niedzwiada.pl
17 Anna Jaszcz
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
81 465 35 99 ajaszcz@niedzwiada.pl
17 Alicja Janczara
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
81 851 28 87

ajanczara@niedzwiada.pl

  Bogdan Wysokiński
Pomoc administracyjna
81 851 28 87 bwysokinski@niedzwiada.pl
  Andrzej Woźniak
Konserwator
501 352 302  
  Andrzej Dzięcioł
Konserwator
509 716 360  
  Mariusz Wygadańczuk
Konserwator
519 671 801  
  Paweł Borychowski
Konserwator
509 223 944   
Urząd Stanu Cywilnego
18 Małgorzata Tchórzewska
Zastępca Kierownika USC
81 851 28 84 mtchorzewska@niedzwiada.pl
18 Grażyna Sobich
Stanowisko ds. obywatelskich
81 851 28 84 gsobich@niedzwiada.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Niedźwiada-Kolonia 42A (budynek wielofunkcyjny), 21-104 Niedźwiada
tel. 81 851 22 20, kom. 667 547 174, fax.81 475 31 41, e-mail: ops@niedzwiada.pl
2 Iwona Cholewa Kierownik OPS 81 851 22 20 icholewa@niedzwiada.pl
3 Urszula Jurek - Główny księgowy 81 851 22 20 ujurek@niedzwiada.pl
3 Kamila Pydyś - st. ds. swiadczeń rodzinnych i wych. 81 851 22 20 kpydys@niedzwiada.pl
3 Anna Wróbel -st. ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wych. 81 851 22 20 awrobel@niedzwiada.pl
1 Renata Olszta - starszy pracownik socjalny 81 851 22 20 rolszta@niedzwiada.pl
1 Ilona Kozłowska - starszy specjalista pracy socjalnej 81 851 22 20 ikozlowska@niedzwiada.pl
1 Lucyna Panek - pracownik socjalny 81 851 22 20 lpanek@niedzwiada.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Niedźwiada-Kolonia 43 (budynek Urzędu Gminy), 21-104 Niedźwiada
tel. 81 851 34 08, fax 81 475 31 30, e-mail: biblioteka@niedzwiada.pl

1 Ewa Rożko 81 851 34 08

eswic@niedzwiada.pl

1 Ilona Górska 81 851 34 08 igorska@niedzwiada.pl
  Krystyna Dziedzic   kdziedzic@niedzwiada.pl
  Bożena Przystupa   bprzystupa@niedzwiada.pl