Archiwum


		
			XIII posiedenie Komisji Rady Gminy

XIII posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XIII posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  4. Wolne wnioski.

  5. Zamknięcie XIII posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk