Archiwum


		
			X Sesja Rady Gminy

X Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 23 sierpnia 2019 roku o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od 1 września 2019 roku.

  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od dnia 1 września 2019 roku.

  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niedźwiada.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek