Archiwum


		
			X posiedenie Komisji Rady Gminy

X posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na X posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od 1 września 2019 roku.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od dnia 1 września 2019 roku

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niedźwiada.

  8. Zamknięcie X posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk