Archiwum


		
			IX Sesja Rady Gminy

IX Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 lipca 2019 roku o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Niedźwiada od 1 września 2019 roku.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiada od dnia 1 września 2019 roku

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niedźwiada.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

  Plik źródłowy    

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek