Archiwum


		
			V posiedenie Komisji Rady Gminy

V posiedenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na V posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  5. Dyskusja

  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca Komisji

(-) Anna Daszczyk