Archiwum


		
			VI Sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Niedźwiada w trybie nadzwyczajnym.

Sesja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.

  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek