Archiwum


		
			V Sesja Rady Gminy

V Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na V Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

 4. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 5. Prezentacja przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie na temat form wsparcia wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiada w 2019 r.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Niedźwiada.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/195/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiada.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych Brzeźnica Leśna Kolonia i Niedźwiada.

 11. Wolne wnioski

 12. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Wiącek