Archiwum


		
			II Sesja Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 3 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

 5. Wystąpienie Radnej Powiatu Lubartowskiego.

 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Niedźwiada.

 11. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r.

 12. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 13. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 14. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

 15. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2019 rok.

 16. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na rok 2019.

 17. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Niedźwiada na 2019 rok.

 18. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

 19. Wolne wnioski.

 20. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)Tomasz Wiącek