Archiwum


		
			I Sesja Rady Gminy

I Sesja Rady Gminy

Komisarz Wyborczy

w Lublinie IV

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że I Sesja Rady Gminy Niedźwiada odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiadzie.
  3. Ślubowanie nowo wybranych radnych.
  4. Ślubowanie Wójta.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy
  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  7. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Niedźwiada.

Z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie

Wójt Gminy

(-) Janusz Marzęda