Archiwum


		
			XXXVI Sesja Rady Gminy

XXXVI Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 5 października 2018 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Niedźwiada

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Niedźwiada na lata 2019-2022.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada, części miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu.

 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy Książęcej.

 11. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok

 12. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz