Archiwum


		
			Zakończenie realizacji projektu pt.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”

Zakończenie realizacji projektu pt.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2018_szkola_palecznica oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zakończono rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy. Była to jedna z kluczowych inwestycji, jaką udało się zrealizować w bieżącym roku, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków UE. Prace budowlane były prowadzone w terminie od 09.03.2018 r. do 31.07.2018 r., a ich zakres obejmował w szczególności: rozbudowę budynku szkoły w kierunku wschodnim o 8,32 m o szerokości istniejącego budynku (10,67 m), wykonanie wewnętrznych instalacji (wod.-kan., c.o.), budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej do 50m3, przebudowę odcinka lokalnej kanalizacji sanitarnej z włączeniem części rozbudowanej i istniejącej do projektowanego zbiornika. W wyniku rozbudowy i zmian adaptacyjnych powstały nowe klasy lekcyjne, a istniejące pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb i wymagań obowiązujących przepisów. Obecnie budynek spełnia wszystkie wymagania w zakresie warunków technicznych, sanitarnych, przestrzennych i norm bezpieczeństwa, przewidzianych dla tego typu obiektów. W budynku została zamontowana 8-panelowa instalacja solarna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej, a dzięki zastosowaniu usprawnień (w tym podjazd dla osób niepełnosprawnych) obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od nowego roku szkolnego placówka zapewni miejsca dla 45 dzieci w wieku przedszkolnym, co gwarantuje utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc (24 miejsca) oraz utworzenie 21 nowych miejsc w przedszkolu. Zajęcia będą prowadzone w dwóch salach lekcyjnych, zlokalizowanych na parterze. Projekt wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci, poprzez stworzenie możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Zwiększona zostanie także długość przebywania dzieci w przedszkolu do 8 godzin, co wpłynie na efektywność procesu dydaktycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 392.993,51 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę w wysokości 300.941,51 zł.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

{galeria}2018_szkola_palecznica{/galeria}loga