Archiwum


		
			XXXV Sesja Rady Gminy

XXXV Sesja Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 7 września 2018 roku o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

  4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

  5. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

  6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

  7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niedźwiada.

  9. Interpelacje, wnioski i zapytania.

  10. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz