Archiwum


		
			Stypendia i zasiłki szkolne 2018

Stypendia i zasiłki szkolne 2018

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ten termin to 15 października. Wniosek na załączonym poniżej formularzu składamy w Biurze Obsługi Oświaty w Niedźwiadzie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Komplet dokumentów i materiałów informacyjnych