Archiwum


		
			OSP Berejów - rys historyczny

OSP Berejów - rys historyczny

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie została założona w roku 1961 z inicjatywy druhów: Matyjaszczyka Tadeusza oraz Budzyńskiego Kazimierza. To oni zorganizowali zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło ok 20 osób. Wybrano Zarząd jednostki w osobach: Prezes – Matyjaszczyk Tadeusz, Wiceprezes – Sidor Marian, Naczelnik – Budzyński Kazimierz.

 

W roku 1962 został powołany stały Zarząd Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie w następującym składzie:

 • Prezes – Skulimowski Lucjan
 • Wiceprezes – Sidor Marian
 • Naczelnik – Najda Kacper
 • Skarbnik – Żytkowski Henryk
 • Gospodarz – Mitura Zenon

W 1963 roku dzięki przychylności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie jednostka otrzymała motopompę typu M-400 wraz z podstawowym osprzętem, który był przechowywany na prywatnej posesji druha Henryka Najdy.

Walne zebranie jednostki w 1964 roku podjęło uchwałę o budowie pomieszczenia w którym miał być przechowywany sprzęt pożarniczy. Materiał pochodził z darowizn miejscowego społeczeństwa, jak również praca przy budowie została wykonana w czynie społecznym mieszkańców Berejowa. W tym samym roku została ułożona podłoga na której organizowane były zabawy taneczne dla uzyskania dochodów na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy nadmienić iż materiał na budowę podłogi pozyskano z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie - Władysława Melskiego z rozbiórki starego domu w Lubartowie.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Berejowie oprócz gaszenia pożarów opierała się również na pozyskiwaniu środków na budowę strażnicy.

Rok 1972. Na walnym zebraniu jednostki podjęto uchwałę o budowie strażnicy w Berejowie.. W tym czasie Zarząd Jednostki stanowili:

 • Dh Najda Kacper
 • Dh Bartkowicz Stanisław
 • Dh Sidor Marian
 • Dh Mitura Zenon
 • Dh Baran Piotr
 • Dh Dudek Tadeusz

W 1973 roku powołany został Komitet Budowy Strażnicy, którego przewodniczącym został druh Skulimowski Lucjan. W 1973 roku zastąpił go druh Mitura Zenon. Strażnica budowana była ze środków własnych OSP oraz składek mieszkańców Berejowa jak również dotacji państwowej. Prace przy budowie wykonywane były w czynie społecznym przez miejscowe społeczeństwo.

Po otrzymaniu samochodu z CPN Lublin, Ochotnicza Straż Pożarna w Berejowie została przekształcona w jednostkę typu „S”. Przy pozyskaniu tego samochodu należy zaznaczyć szczególne zaangażowanie druhów: Sidora Mariana i Wójcika Hieronima.

Jednostka nasza oprócz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzi również działalność prewencyjną, polegającą na pogadankach w szkole oraz na zebraniach wiejskich, czego efektem jest udział przedstawicielki naszej miejscowości w eliminacjach gminnych i powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”

W roku 2012 przy wsparciu finansowym PKN ORLEN – Fundacja Dar Serca oraz Urzędu Gminy i funduszy własnych, pozyskano samochód bojowy marki STAR 266 typu GBA, który jest aktualnie na wyposażeniu naszej jednostki.

W ostatnim czasie dzięki staraniom zarządu jednostki oraz Urzędu Gminy pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym szlakiem” oraz fundacji „Orlen – Dar Serca” na wyposażenie siłowni znajdującej się w budynku naszej strażnicy oraz zakup pompy szlamowej.

27 lutego 2016 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Aktualny skład zarządu przedstawia się następująco:

 • Witold Mitura - Prezes
 • Marcin Jemielniak - Wiceprezes – Naczelnik
 • Tomasz Sidor - Wiceprezes
 • Piotr Kolanowski - Sekretarz
 • Krzysztof Kolanowski - Skarbnik
 • Stanisław Budzyński - Gospodarz

Komisja Rewizyjna

 • Aleksander Dudek – Przewodniczący
 • oraz członkowie; Józef Pożarowszczyk i Sławomir Aftyka.
 

...