Archiwum


		
			SUSZA

SUSZA

Z uwagi na wystąpienie na terenie Gminy Niedźwiada niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy proszę o zgłaszanie strat w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej w Urzędzie Gminy Niedźwiada (pokój nr 17) w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. na formularzach oświadczeń, które są do pobrania w siedzibie urzędu gminy oraz na stronie internetowej: www.niedzwiada.pl.

Dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego dokona szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Niedźwiada pod nr (81) 465-36-00.

 

Wójt

(-) Janusz Marzęda

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

 

...