Archiwum


		
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180605_rozbudowa_palecznica oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Trwają prace budowlane związane z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Pałecznicy, w związku z realizacją projektu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy połączona z adaptacją pomieszczeń na potrzeby przedszkola”. Roboty budowlane wykonuje firma budowlana „MAXIMUS” Szczepan Sygnowski z Lubartowa. Zakres prac obejmuje w szczególności: rozbudowę budynku szkoły w kierunku wschodnim o 8,32 m o szerokości istniejącego budynku (10,67 m), wykonanie wewnętrznych instalacji (wod.-kan., c.o.), budowę bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności użytkowej do 50m3, przebudowę odcinka lokalnej kanalizacji sanitarnej z włączeniem części rozbudowanej i istniejącej do projektowanego zbiornika. Ponadto zamontowana zostanie 8-panelowa instalacja solarna dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja inwestycji stała się niezbędna z uwagi na uzasadnione potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej. W wyniku rozbudowy i zmian adaptacyjnych powstaną nowe klasy lekcyjne, a istniejące pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb i wymagań. Istotnym celem inwestycji jest poprawa warunków nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów, głównie w zakresie p.poż.

{galeria}180605_rozbudowa_palecznica{/galeria}

 

...

 

...

 

...