Archiwum


		
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Niedźwiada informuje, że realizacja zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 175/2018/D/OZ z dnia 13.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfos

 

...