Archiwum


		
			Świetlice po remoncie

Świetlice po remoncie

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 180607_swietlice oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Z przyjemnością informujemy, że zakończono remonty i modernizację świetlic w Brzeźnicy Książęcej i Klementynowie. Oddajemy więc do dyspozycji mieszkańców dwie wyremontowane i wyposażone świetlice: w Brzeźnicy Książęcej i Klementynowie.

1. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej”

W ramach operacji wykonano prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (modernizacja kuchni, sali głównej, zaplecza kuchennego, klatki schodowej, trzech pomieszczeń sanitarnych i części korytarza). Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego (pokrycie z eternitu zawierającego azbest zastąpiono nowym z blachy) wraz z wykonaniem docieplenia stropu wełną, oraz wymianą rynien i rur spustowych oraz wymianą parapetów.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Brzeźnica Książęca atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej, pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów.

2. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie”

W ramach operacji wykonano prace polegające na modernizacji pomieszczeń świetlicy (modernizacja kuchni, sali głównej, klatki schodowej, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia zebrań, pomieszczenia gospodarczego z piwnicą, małej sali świetlicowej). Atrakcyjny wygląd budynku świetlicy uzyskano dzięki wykonaniu nowej elewacji oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu (nowe metalowe panelowe ogrodzenie i chodnik). W ramach operacji dokonano także zakupu niezbędnego wyposażenia świetlicy (stoły, krzesła, wyposażenie kuchni, stół bilardowy).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: stworzenie mieszkańcom miejscowości Klementynów atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, turystyki, integracji i aktywacji społecznej.

Operacje zostały zrealizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 4.6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Poziom dofinansowania stanowił 63,63 % wydatków kwalifikowalnych.

{galeria}180607_swietlice{/galeria}