Archiwum


		
			Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Niedźwiada

podaje do wiadomości publicznej ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, złożoną przez Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Niedźwiadek” Niedźwiada w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)


Stosownie do art. 19a ust. 3 cytowanej wyżej ustawy oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada,
3) na stronie internetowej Gminy Niedźwiada www.niedzwiada.pl

Uwagi dotyczące oferty może zgłosić każdy, w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Niedźwiada (I piętro) lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; na załączonym formularzu.