Archiwum


		
			Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Więcej informacji dotyczących naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl. W zakładce Usuń azbest/przewodnik krok po kroku znajduje się kompletny przewodnik z formularzami Zgłoszenia lokalizacji oraz Oświadczenia. Informacje o projekcie można uzyskać również w Urzędzie Gminy - pok.14.