Archiwum


		
			XXXII Sesja Rady Gminy

XXXII Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Niedźwiada, odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10ºº w sali narad Urzędu Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Niedźwiada

 4. Wystąpienie Radnych Powiatu Lubartowskiego.

 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Niedźwiada.

 6. Informacja Wójta z realizacji zadań za okres między sesjami.

 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Niedźwiada.

 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

 10. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Niedźwiada.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tchórz