Archiwum


		
			Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie dzieci

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie dzieci

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty i formuje, że:

Dotacja na jednego ucznia szkoły podstawowej wynosi - 967,94 zł.

Dotacja na jednego ucznia oddz. przedszkolnego wynosi – 399,29 zł.

Dotacja na jednego ucznia gimnazjum wynosi – 817,40 zł.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wynosi – 903,31 zł.

Statystyczna ilość uczniów na dzień 30.09.2017 roku w szkołach podstawowych Gminy Niedźwiada wynosi - 459 uczniów.

Statystyczna liczba uczniów w Gimnazjum Gminy Niedźwiada wynosi - 155 uczniów.

Statystyczna ilość uczniów na dzień 30.09.2017 roku w oddziałach przedszkolnych Gminy Niedźwiada wynosi – 159 uczniów.

 

mgr. inż. Robert Kwaśniewski

DYREKTOR BIURA