Archiwum


		
			Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/192/17 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Wójt Gminy Niedźwiada podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Niedźwiada przeznaczonej do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości