Archiwum


		
			Konkurs ofert na realizację zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego

Konkurs ofert na realizację zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie 1: Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną w co najmniej 2 kategoriach wiekowych; Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 40000,- złł Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

Zadanie 2: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego; Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- złł Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

Zadanie 3: Organizacja imprez i turniejów sportowych; Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji zadania – 5000,- zł; Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%.

Więcej informacji w poniższych załącznikach.