AKTUALNOŚCI


		
			III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego niedziela- 29.12.2019

III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego niedziela- 29.12.2019

 1. Organizator:

- Wójt Gminy Niedźwiada

- Uczniowski Klub Sportowy DYSTANS Niedźwiada

  

 1. Osoba odpowiedzialna za turniej:

- Mariusz Baranowski 609536355

 1. Cel imprezy:

- zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach członków rodziny z kilku pokoleń,
- budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka,
- propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny,
- tworzenie oraz konsolidacja grup sportowo-towarzyskich dzieci i dorosłych, która chętnie w swoim gronie spędza czas wolny,

 1. Kategorie wiekowe:

  • I kategoria: dzieci do lat 14 (urodzone w 2005 roku i młodsze) + rodzic/babcia/dziadek

  • II kategoria: młodzież od 15 lat i dorośli + rodzic/babcia/dziadek

 1. Miejsce:

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie

 1. Zasady uczestnictwa:

 1. Zasady rozgrywania turnieju:

-turniej będzie rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych.

 1. Termin:

  29.12.2019-niedziela

 1. Program:

- I kategoria i II kategoria: 10.00 (zapisy do 9.30)

 1. Sprawy finansowe:

- organizator nie pobiera wpisowego od uczestników

 1. Udział:

- w zawodach mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Gminy Niedźwiada

- w turnieju może startować każdy, zarówno zrzeszony w PZTS jak i osoba niezrzeszona
- dopuszcza się do turnieju wyłącznie  rodziców/bacie/dziadków,
- dopuszcza się do turnieju dzieci i dorosłych, którzy w danym sezonie grają w rozgrywkach ligowych PZTS,
- rodzice/babcie/dziadkowie są zobowiązani do posiadania i okazania na prośbę organizatorów dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
- w czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne,
-
dopuszcza się udział rodziców/babć/dziadków/ w dwóch kategoriach wiekowych

 1. Zasady gry:

- drużyna składa się z dziecka i z rodzica bądź babci lub dziadka,
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
- w zależności od liczby drużyn turniej będzie rozgrywany systemem grupowym lub do dwóch przegranych meczów,
- mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pojedynków pomiędzy rodzicami/babciami/dziadkami i dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra deblowa,

 1. Nagrody:

-Za miejsca 1-3 dyplomy i nagrody rzeczowe
-Za miejsca 4-6 dyplomy
-Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju

 1. Sprawy różne:

-organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju,
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na sali gier przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka
-obowiązuje obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa),
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju
i przedstawiciela organizatora.