AKTUALNOŚCI


		
			Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Niedsźwiada z organizacjami pozarządowymiwspół

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Niedsźwiada z organizacjami pozarządowymiwspół

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Gminy Niedźwiada na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: 28 października 2019 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Niedźwiada (II piętro pokój nr 16 – sala narad).

Formy konsultacji: otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na ternie Gminy Niedźwiada.

 Plik źródłowy