AKTUALNOŚCI


		
			Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze rozpoczęty proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030), Marszałek Województwa Lubelskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internatowej pod poniższym linkiem: http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Taki sposób wyrażenia opinii o ww. procesie ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych i jego celem jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych regionu.

Przedmiotowa ankieta składa się z trzech modułów:

  1. Znaczenie oraz wpływ podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego;

  2. Główne potencjały i słabości regionu;

  3. Kluczowe przedsięwzięcia, inicjatywy.

Proszę o wypełnienie każdego z trzech ww. modułów w terminie do dnia 31 października 2019 r. W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonu: (81) 44 16 489.

Jednocześnie proszę o jak najszersze rozpowszechnienie w Państwa instytucji/ społeczności/ środowisku lokalnym informacji o ww. ankiecie. Otrzymane odpowiedzi zostaną szczegółowo przeanalizowane, a ich zbiorcze podsumowanie zostanie zamieszczone na stronie: www.strategia.lubelskie.pl