AKTUALNOŚCI


		
			Ogłoszenie o naborze do projektu

Ogłoszenie o naborze do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie
ogłasza nabór uczestników Projektu


Aktywni mieszkańcy Gminy Niedźwiada"


współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Kompleksowe  działania  aktywizacji  i  integracji  społecznej  i  zawodowej  klientów  pomocy  społecznej mają na celu wzrost  aktywności  społeczno-zawodowej  oraz  poprawę dostępu  do  rynku  pracy  osób  wykluczonych  lub  zagrożonych  ubóstwem  i wykluczeniem  społecznym - 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn), poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia  obejmującego  diagnozę  potrzeb  uczestników  oraz stworzenie  indywidualnej  ścieżki  reintegracji, a  także  wsparcie  z  wykorzystaniem  usług  aktywnej i integracji  o  charakterze  społecznym  i/lub  zawodowym   i/lub edukacyjnym  i/ lub  zdrowotnym,  tj. pracę socjalną,  poradnictwo  psychologiczne,  doradztwo  zawodowe,  szkolenia  i  kursy  zawodowe, staże.

Okres realizacji projektu: od  2019-09-01 do  2020-10-31

Rekrutacja jest prowadzona w okresie od 01 września 2019 r. do 31 października 2019 r. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które zamieszkują Gminę Niedźwiada i są klientami Ośrodka.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, pokój nr 1, tel. 81 8512220
.