AKTUALNOŚCI


		
			Przygotowywanie projektu na odnawialne żródła energii

Przygotowywanie projektu na odnawialne żródła energii

Informujemy, że Gmina Niedźwiada planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Oprócz instalacji solarnych i kotłów CO na biomasę (pellet), na które były zbierane deklaracje w miesiącu maju br. przedmiotem projektu będą też instalacje fotowoltaiczne.

Zainteresowani udziałem w projekcie w zakresie fotowoltaiki proszeni są o jak najszybsze złożenie deklaracji przystąpienia do projektu. Oprócz deklaracji prosimy o przygotowanie faktury rozliczeniowej za energię elektryczną za ubiegły rok (faktura, na której zliczone jest "Zużycie energii elektrycznej za 2018 rok wartość kWh") oraz sprawdzenie możliwości zainstalowania paneli na południowej połaci dachu lub południowej ścianie budynku (wymagane powierzchnie poniżej). Jednocześnie informujemy iż minimalne roczne zużycie energii kwalifikujące do projektu wynosi 1800 kWh, a instalacja przeznaczona może być tylko do zaspokojenia potrzeb bytowych (nie może służyć do celów działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej prowadzonej pod tym samym adresem - w takim przypadku poszczególne obwody powinny być rozdzielone i odrębnie opomiarowane).

Szacunkowy koszt instalacji dla mieszkańca i minimalne wymagania dla fotowoltaiki

Rodzaj instalacji
Szacunkowy
koszt ponoszony
przez mieszkańca
Powierzchnia wymagana
do zainstalowania

paneli fotowoltaicznych
/ ilość paneli (180x100)
Minimalne roczne
zużycie energii

Solary instalacja dwupanelowa

4 000 zł

-

-

Solary instalacja trzypanelowa

4 500 zł

-

-

Kocioł CO 25kW

8 000 zł

-

-

Fotowoltaika 2kW

5 000 zł

13 m2 / 7

1800 kWh

Fotowoltaika 3kW

6 000 zł

18 m2 / 10

2700 kWh

Fotowoltaika 4kW

7 000 zł

26 m2 / 14

powyżej 3600 kWh

Powyższe koszty obowiązują przy montażu instalacji na/przy budynku mieszkalnym (VAT 8%). W przypadku montażu na innym budynku lub na gruncie koszt będzie ok. 35% większy (VAT 23% od kosztów całej instalacji).

Mieszkańców, którzy chcą wziąć udział w projekcie w zakresie fotowoltaiki prosimy o złożenie deklaracji i podpisanie umowy użyczenia do dnia 10 września 2019 r. Osoby, które złożyły deklaracje w miesiącu maju proszone są o potwierdzenie udziału w w/w terminie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w dokumentach poniżej  oraz w Urzędzie Gminy pok. 19, tel. 818512889, 818512005, 814653601.

Z ostatniej chwili: Wyjaśnienia Urzędu Marszalkowskiego. "W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej pod tym samym adresem instalacja będzie opodatkowana wyższą stawką VAT (23%). Niezbędne będzie również założenie podlicznika na część przeznaczoną do prowadzenia działalności".

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszenia

Umowa użyczenia - dostarczyć w 2 egzemplarzach

Regulamin konkursu