AKTUALNOŚCI


		
			Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada

Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie informuje, że 30 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 787 064,02 PLN.

W ramach umowy Gmina Niedźwiada otrzyma dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich oraz na organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczne dla dzieci 5 i 6-letnich.

Nowo utworzone oddziały będą funkcjonować od godziny 7.00 do godz. 17.00.

W związku z tym informujemy, że trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tworzonych w ramach projektu. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy pobierać i składać w Biurze projektu mieszczącym się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie.

REGULAMIN PROJEKTU
„Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada"

 Anna Barczak
Dyrektor szkoły

Biuro projektu „Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada”, Niedźwiada-Kolonia 42, 21-104 Niedźwiada, tel. 81 8512006