AKTUALNOŚCI


		
			Zebrania Wiejskie

Zebrania Wiejskie

Szanowni mieszkańcy. Rozpoczyna się cykl zebrań wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań:

Styczeń:

21 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Klementynów w budynku Świetlicy.

23 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Tarło – Kolonia w budynku po byłym Domu Ludowym

24 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Górka Lubartowska w budynku Szkoły Podstawowej

28 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Pałecznica w budynku Szkoły Podstawowej

29 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Brzeźnica Bychawska – Kolonia w budynku Świetlicy pod Ryjkiem

30 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Tarło w budynku Świetlicy

31 stycznia 2019 r. godz. 17:00 - Brzeźnica Książęca - Kolonia w budynku Świetlicy

Luty:

4 luty 2019 r. godz. 17:00 - Pałecznica - Kolonia w lokalu sklepu spożywczo – przemysłowego

5 luty 2019 r. godz. 17:00 - Brzeźnica Leśna w budynku Świetlicy

6 luty 2019 r. godz. 17:00 - Berejów w budynku Świetlicy

7 luty 2019 r. godz. 17:00 - Brzeźnica Bychawska w budynku Świetlicy

11 luty 2019 r. godz. 17:00 - Zabiele w budynku po Szkole Podstawowej

12 luty 2019 r. godz. 17:00 – Zabiele – Kolonia w budynku Remizy OSP

13 luty 2019 r. godz. 14:30 – Niedźwiada w budynku Urzędu Gminy sala narad

13 luty 2019 r. godz. 17:00 - Niedźwiada – Kolonia w budynku Urzędu Gminy sala narad

14 luty 2019 r. godz. 17:00 – Brzeźnica Książęca w budynku Świetlicy

Informujemy, że w przypadku braku kworum zebrania zwołanego w pierwszym terminie (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców danego sołectwa) ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu 15 minut później bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.