AKTUALNOŚCI

Grafika, sala posiedzeń.

Zaproszenie na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada

Serdecznie zapraszam na LI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Niedźwiada, która odbędzie się 29 września 2023 roku o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiada z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Gminy Niedźwiada.
     

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Tomasz Wiącek