AKTUALNOŚCI

ususzone pole

Przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, iż Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Mając na względzie liczne prośby organizacji rolniczych, przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy do 17 listopada 2023 r.

Ponadto wprowadzone zmiany umożliwiają udzielanie w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek – spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu – powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy, z uwagi na wyczerpanie w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, co uniemożliwia udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w wysokości do 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Poniżej zamieszczam link do komunikatu, z prośbą o udostępnienie powyższej informacji jak najszerszej grupie zainteresowanych rolników.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/termin-skladania-wnioskow-suszowych-przedluzony

 

z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
/-/
Barbara Wróbel
/podpisano elektronicznie/

attach_file Załączniki

Ikona pdf Pismo do Gmin -przedłużenie terminu susza (1).pdf pdf 79,86 kB