AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna. Herb gminy Niedźwiada na rozmazanym tle.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt Gminy Niedźwiada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Celem konsultacji jest poznanie opinii trzeciego sektora działającego na terenie Gminy Niedźwiada na temat przedstawionego projektu Programu współpracy.

Termin konsultacji: 21 listopada 2023 roku w godz. 9:00 - 10:00