AKTUALNOŚCI

Zakończenie zadania - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555L
oraz 1553L"

Zakończenie zadania - "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555L oraz 1553L"

Dnia 06.11.2023 r. przeprowadzony został odbiór zadania polegającego na „Przebudowie odcinków dróg powiatowych nr 1555L oraz 1553L”

Całkowita wartość zadania wyniosła 14 097 994,47 zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 500 000,00 zł oraz dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Lubartowie w kwocie 1 299 772,23 zł. Gmina Niedźwiada na realizację inwestycji przeznaczyła kwotę 1 298 222,24 zł.